Välkommen till Yara

Yaras kunskaper, produkter och lösningar får jordbruks-, distributörs- och industriverksamheter att växa både lönsamhets- och ansvarsmässigt, samtidigt som jordens resurser, livsmedel och miljö skyddas.

Yara grundades 1905 för att avhjälpa hungersnöden i Europa. Idag har företaget nästan 15 000 anställda i hela världen och försäljning i ungefär 160 länder.

yara north america terminal

Yara Sverige

I Sverige har Yara två företag: Yara AB och Yara Miljö. Vi arbetar bland annat med växtnäring för bättre skördar, teknisk ammoniumnitrat till civila sprängämnen, foderfosfater, rening av kväveoxider från industrin, biologisk behandling av avloppsvatten och betongtillsatsmedel.

Sustainable thumb

Hållbarhet

Yara tillhandahåller lösningar för ett hållbart jordbruk och en hållbar miljö. Vi är ett internationellt företag som arbetar aktivt med globala utmaningar.

Yara Global thumb

Yara Globalt

Läs mer om Yaras nyckeltal, vision och strategi, forskning och utveckling, våra globala verksamheter samt kultur och historia.

Careers promo image

Karriär

Yara växer och har för avsikt att fortsätta växa. Som det stora globala företaget lockar Yara massor av begåvade människor från hela världen.