Karriär

Välkommen!

Vi tycker det är roligt att du är intresserad av en karriär inom Yara. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i företaget.

Jobbmöjligheterna på Yara är lika skiftande som dess anställda. Yara har sitt huvudkontor i Oslo och är verksamt i mer än 150 länder. 

Yaras policy är att utannonsera samtliga lediga tjänster. Du hittar alla lediga jobb här.

Produktion

Production and Processing

Det här är det område där de flesta av våra anställda arbetar. Det omfattar hela verksamheten inom och mellan fabriker som ingår i produktionen; från råvara till slutprodukt, inklusive materialhantering. Det omfattar även planering och utför underhåll på fabriker samt leverans av teknisk support och anläggningsbaserade projekt.

Försäljning

Commercial Area

Försäljning omfattar all verksamhet i samband med skapandet av produktens varumärke och dess närvaro på marknaden genom tillämpning av produktkunskap, marknadsföring och varumärkesexpertis.

Våra säljare och agronomer tillämpar sin kunskap och tekniska expertis för att skapa långsiktig vinst för Yara samt skapa tillfredsställelse för våra kunder. Dessutom täcker detta område anskaffning, försäljning och handel med råvaror och tredjepartsprodukter.

Leveranskedja

Supply Chain

Våra kollegor i leveranskedjan samordnar produktion, fördelning och försäljning av Yaras produkter samt tredjepartsprodukter. De tar hand om planering, materialhantering samt transport av råvaror och produkter från tillverkning, genom hela leveranskedjan, till kunden och distributören.

Detta område omfattar också all verksamhet i samband med försäljning och orderhantering.

Företagsutveckling

Business Development and Growth

Anställda inom företagsutveckling och tillväxt använder sig av sin tekniska expertis för att förbättra befintliga produkter, utveckla nya produkter eller leverera teknik för att expandera verksamheten på nya och befintliga marknader.

Yaras ”Project Office” (Projektkontor) tillhör också detta område och arbetar med uppstart, att utveckla och genomföra storskaliga projekt som syftar till att öka Yaras affärsportfölj. Dessutom har vi kollegor som arbetar inom strategi, innovation och företagsutveckling.

Administration

Professional Services

Då Yara är involverad i alla delar av värdekedjan är styrning, utveckling och support av alla de ovan nämnda arbetsområden viktigt för vår verksamhet. Kolleger som arbetar inom administration har en bakgrund inom finans, HR, ekonomi, juridik, IT eller inom säkerhet; ett område som är mycket viktigt för oss.

Studenter

Praktik, sommarjobb och avhandlingar inom Yara är numera begränsade. Yaras policy är att annonsera alla karriärmöjligheter och du hittar dem under fliken Lediga tjänster.

Nyutexaminerade från skolor och universitet

Speciellt inom området Drift & produktion rekryterar Yara nyutexaminerade med ingen eller några få års erfarenhet.