Karriär

Välkommen!

Vi tycker det är roligt att du är intresserad av en karriär inom Yara. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i företaget.

Att arbeta på Yara

Syfte

Vår planet står inför extrema utmaningar. Omkring 2050 kommer världens befolkning att ha vuxit till 9 miljarder*, vilket kräver en ökning av livsmedelsproduktionen med 60 %. Utsläppen av växthusgaser kommer att öka med 50 %.** Vi på Yara är en del av ett globalt nätverk som samarbetar för att på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt lösa några av världens främsta utmaningar - resursknapphet, osäker livsmedelsförsörjning och miljöförändringar.

* OECD Baseline 2012
** FAO Baseline 2005–2007

Personlig utveckling

Kunskap utgör grunden för Yaras framgång. Bland våra medarbetare återfinns branschexperter som vi alla kan lära av. På Yara betraktas alla anställda som viktiga resurser för företaget som kan bidra med unika perspektiv och talanger. Vi erbjuder dig att utnyttja möjligheterna och arbeta aktivt med din personliga utveckling!

Samarbete

Yara har anställda från hela världen som arbetar tillsammans och delar med sig av sin kunskap för att nå våra gemensamma mål. Medarbetare på alla nivåer i företaget är vänliga, respektfulla och intresserade av dina synpunkter och insatser. Trots ett avancerat arbete och högt tempo råder en varm och inbjudande atmosfär.

Tillväxt

Yara har sina rötter i Norge men har nu vuxit till ett globalt företag. Vår hundraåriga verksamhetshistorik har visat att vi är en pålitlig arbetsgivare med ett starkt fokus på säkerhet och goda arbetsvillkor. Även om det har gått lång tid sedan företaget grundades har vi bibehållit vår nyfikenhet, energi och entreprenörsanda. Yara är fortfarande ett vidsynt företag inom vilket människor, kunskap och teknik fortsätter att utvecklas och växa.