Uppdrag, vision and värden

Learn about our company's values.

Yara Mission, Vision and Values

Vårt uppdrag

Responsibly feed the world and protect the planet 

Vad vi gör och varför vi gör det: Vårt uppdrag definierar vårt företags syfte och roll i världen. Vi tror att ökad kunskap ger kraft att skapa en positiv global förändring. Vi förstår våra kunder och vad som motiverar dem. Vi förstår att kunskap bidrar till att förse världen med livsmedel, skapar lönsamma affärer och skyddar planeten i en tid när befolkningen ökar och resurserna blir allt mer begränsade.

Vår vision

A collaborative society; a world without hunger; a planet respected

Våra grundare stod inför viktiga utmaningar på sin tid. Genom samarbete och nyfikenhet slog de samman och ökade kunskapen för att hjälpa till att rädda miljontals människors liv. Idag är vår vision ett växande samhälle som samarbetar för att skydda planeten och stödja jordbrukarna. Ett samhälle som samarbetar övervinner kulturella, miljömässiga och ekonomiska barriärer för att skapa lösningar som leder till en värld utan hunger.

Våra värderingar:

Ambition

Ambition

Uppfylla ovanstående förväntningar, ta initiativ och hela tiden arbeta i linje med Yaras ambitioner och personliga mål.

Curiosity

Curiosity

Ställa djärva och modiga frågor – nyfikenhet är livsnerven i vår kultur. Det är nyfikenhet som bygger kunskap och forskning ledde till att Yaras tre anmärkningsvärda grundare avhjälpte en hotande hungersnöd i början av 1900-talet.

Collaboration

Collaboration

Arbeta tillsammans med ömsesidig respekt, kompanjonskap och medvetenhet om alla perspektiv och förhållningssätt. Konsten att samarbeta – både internt på Yara och externt med resten av världen – ökar vår kollektiva kunskap.

Accountability

Accountability

Att vara pålitlig, ta ansvar och alltid ha Yaras och samhällets intresse i åtanke vid svåra beslut. Förtroende förtjänas genom ansvar.

Vår kultur

Yaras kultur bygger på kärnvärdena Ambition, Curiosity, Collaboration och Accountability – som erkänner och främjar hög effektivitet och höga etiska normer bland ledare och anställda i hela världen. 

Vi stödjer en kultur som uppstår ur en kunskap som samlats in och delats under mer än ett århundrade, av våra anställda, i nära samarbete med våra kunder. 

Som ett globalt företag som är verksamt i mer än 50 länder har Yara uppnått en stor mångfald bland våra anställda. Vi ser denna mångfald som en styrka. Vårt mål är att behålla de bästa förmågorna på alla marknader och skapa en global "talangpool" av människor av olika nationaliteter, med olika erfarenheter och kulturer. 

Dessutom brinner vi för att leda vårt företag i enlighet med vår uppförandekod och vårt program för etik och efterlevnad, såväl som de universellt godkända principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption som anges av FN:s Global Compact-initiativ.

We set high standards for our conduct and compliance, not least regarding health, environment, safety and product stewardship. We foster a performance culture focused on developing people and we encourage dialogue.

Vår strategi

Yara anser att om vi erbjuder våra kunder ett positivt värdeförslag kan vi ge attraktiv avkastning för våra aktieägare och samtidigt skapa värde för samhället.

Learn about our strategy and business model at yara.com