Här finns Yara

Yara är ett globalt företag med produktion, försäljning, marknadsföring och F&U-verksamhet.

Här finns Yara

Genom joint ventures har vi även tagit oss in på nya marknader och vi fortsätter att växa.