Luftanalys och luktbehandling

Yara förvärvade YaraEvodor AB, ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på luftrening av den illaluktande gasen svavelväte (H2S), för att utöka de luktreglerande lösningar som vi kan erbjuda inom t.ex. avlopp, avfall och andra industriella kunder.

YaraEvodor erbjuder kundanpassade lösningar för lukt- och gasbehandling, vare sig det handlar om att förbättra arbetsmiljön, YaraEvodor ABgrannförbindelser eller minska onödig korrosionsskada på utrustning. Vår expertis använder olika tekniker för att uppnå bästa möjliga lösning för våra kunder, såsom:

  • Oxidation med ozon
  • UV-ljus och filtrering med aktivt kol
  • Kompostfilter
  • Scubbers

Yaras biologiska lösning, YaraNutriox™, förhindrar bildandet av H2S i majoriteten av fallen. I vissa scenarier kan det dock hända att YaraNutriox™-behandling inte är möjlig eller så kan ytterligare behandlingar krävas på grund av avloppsvattnets kvalitet, temperatur eller ursprung. YaraEvodor hjälper Yara att bättre hjälpa sina kunder i dessa situationer.

YaraEvodor erbjuder ett luftreningssystem som effektivt behandlar skadliga utsläpp av t.ex. H2S. Detta uppnås genom ett hållbart koncept bestående av egen design, konstruktion, tillverkning, utbildning, service och underhåll av levererade lösningar. YaraEvodor grundades 2009 med säte i Stockholm, Sverige, och har idag över 100 installerade enheter i drift. YaraEvodor har djup kompetens inom en rad olika tekniker, inklusive gastvättare, kolfiltrering, UV-filter och kompostfiltrering.

Med YaraEvodor presenterar vi ett bekymmersfritt och kostnadseffektivt sätt att arbeta. Vi erbjuder flera tjänster vars syfte är att underlätta våra kunders vardag, såsom:

  • Projektsupport
  • Analys av luften inklusive förslag till åtgärd med färdiga lösningar
  • Service för nya eller befintliga installationer
  • Luktbehandling till ett fast månadspris
  • Luftflödesmätningar
Du kan läsa mer om hur YaraEvodor kan hjälpa dig med dina luftproblem på www.evodor.se