Förhindra H2S och luktproblem med vår YaraNutriox™-process

Förhindra lukt med effektiv dosering

YaraNutriox™ är en metod för att förhindra H2S och lukt. Den här metoden levereras som en komplett tjänst, där följande ingår:

  • Diagnos på plats som fastställer källan till svavelväteproblemet och lukten
  • Förebyggande bearbetning
  • Doseringsövervakning

Den dynamiska doseringsmodellen för YaraNutriox™ innebär att du endast använder den mängd produkt som behövs för att eliminera lukten och risken för att personal exponeras för giftig gas i sin arbetsmiljö.

Till skillnad från andra lösningar och produkter är YaraNutriox™ inte farligt att använda, och du förebygger dessutom svavelvätets korrosiva effekter.

När det gäller H2S är förebyggande arbete bättre än behandling

H2S kan kontrolleras på flera sätt:

Åtgärdande behandling av H2S Förebyggande behandling av H2S
  • FeCl3 eller järnsulfat tar bort H2S när gasen har bildats i avloppet eller reningsverket.
  • De här produkterna är klassade som skadliga och har korrosiva egenskaper
  • Resultatet är begränsat i tiden, de behandlar bara svavelväte som redan har bildats och reagerar med sulfiden så att ett "slam" bildas
  • YaraNutriox™ är en metod som utvecklats av Yara och är baserad på nitrat
  • Det är en biologisk och ofarlig metod
  • Verkan är kontinuerlig: den förhindrar bildandet av H2S genom att problemet attackeras vid källan

Yara utvecklade YaraNutriox™ på nittiotalet som behandling mot svavelväte över längre tid. Sedan dess har produkten använts i hundratals kommuner och städer i Europa och resten av världen. YaraNutriox™ är en nitratlösning med förebyggande och miljömässigt hållbar effekt. Metoden förebygger bildandet av svavelvätet på en naturlig väg, och bekämpar den oönskade processen i avloppsnätet och reningsverk inom både kommuner och industri.

Nutriox Controller

Styrsystem för dosering

YaraNutriox™-styrsystemen beräknar hur mycket produkt som behöver doseras för att ge de resultat kunden vill ha. Vi rekommenderar det som passar bäst för din anläggning

Optimising your consumption

Optimera din förbrukning

Vi kan ge dynamisk feedback via vår onlinetjänst (www.enutriox.com) och H2S-detektorn "Long Nose", så att du endast använder den mängd som behövs för att lösa problemet.

Vi erbjuder också luktbehandling av luft

För att bredda produktportföljen för lukt- och H2S-behandling förvärvade Yara nyligen YaraEvodor AB, ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på luftbehandling av den illaluktande gasen svavelväte (H2S). Därmed utökas de luktreglerande lösningar som vi kan erbjuda inom t.ex. avlopp, avfall och andra industriella kunder.

Läs mer om våra andra luktkontrollprodukter från YaraEvodor här.