Specialkemikalier

Yara har mer än 100 års erfarenhet av kvävekemi och nitratproduktion, och har utvecklat en mängd specialkemikalier för sina kunders behov inom betongproduktion, oljeprospektering och oljeborrning, solenergi och gaser för elektronik eller medicinskt bruk.

Våra forskningscenter utvecklar hela tiden nya tillämpningar för kvävekemikalier och nitrater. Vår forskning syftar till att identifiera och utveckla lösningar som hjälper dig att optimera din verksamhet och konkurrenskraft. Yaras specialnitrater som säljs världen över är:

Concrete Admixture set accelerator for Concrete manufacturing image

Betongtillsatsmedel

Yara’s multifunktionella betongtillsatsmedel, som marknadsförs under namnet NitCal, är först och främst en bindetidsaccelerator. Med NitCal i betongen är det möjligt att genomföra gjutningar i sträng kyla. NitCal fungerar även som korrosionsinhibitor och samspelar med olika flyttillsatsmedel för att öka betongens prestanda.

Biological wastewater treatment thumb

Behandling av processvatten

Antingen Ni är en kommun, en reningsverksoperatör eller ett industriellt företag kan Yara erbjuda Er en skräddarsydd lösning för biologisk rening, dricksvatten rening och slamhantering.