Tekniska nitrater

Ledande oberoende producent av tekniska nitrater – en unik leveranskapacitet

Yaras expertis bygger på mer än hundra års kunskaper om ammoniumnitrat och kalciumnitrat. Vi tillverkar ammoniumnitrat och kalciumnitrat i våra fabriker i Europa och resten av världen. Yara har även en global logistikplattform som gör att vi kan leverera till infrastrukturprojekt, gruvor och stenbrott var som helst i världen.

Ammoniumnitrat (AN) och kalciumnitrat (CN) är två tekniska nitrater. De är grundläggande råmaterial vid tillverkning av sprängmedel för civilt bruk. Sprängmedel för civilt bruk används i gruvor, stenbrott och olika infrastrukturprojekt. Vårt tekniska säljteam för tekniska nitrater svarar gärna på frågor kring era behov.

Produktion av tekniska nitrater: de olika stegen

 • Syre (från luften) och ammoniak kombineras och bildar salpetersyra. Det här sker via ett antal reaktioner (se de olivgröna rutorna)
 • Salpetersyra och ammoniak kombineras och bildar ammoniumnitratlösningen (se de gröna och gula rutorna nedan)
 • Ammoniumnitratlösningen koncentreras och bearbetas ytterligare så att droppar av kristalliserad ammoniumnitrat bildas. De här solida dropparna, som kallas prillor, torkas och kyls. Därefter fås den färdiga produkten TAN (se de blå rutorna nedan).
Ammonia diagram

Ledande inom tekniska nitrater Vi har expertis inom logistik och leverans av tekniska nitrater av hög kvalitet:

 • Yaras nätverk är globalt, så att du kan få leveranser av ammoniumnitrat var som helst i världen.
 • Dessutom är vi experter på logistik. Vi levererar mer än 20 miljoner ton kemiska kvävekemikalier och nitrater varje år.
 • Vi har även en lokal närvaro på fler än 200 terminaler och lager världen över som säkrar våra leveranser. Vi hanterar: Rutter och leveranskedjan till sjöss – säker hantering av tekniska nitrater – ammoniumnitrat och kalciumnitrat

Tack vare vår närvaro i alla delar av leveranskedjan kan du få dina varor i tid. Vi täcker ditt dagliga behov i produktion eller användning av sprängmedel för civilt bruk och ger support i driften på plats.

Våra produktionsanläggningar, som förser industrier som tillverkar sprängmedel för civilt bruk till gruvnäring och konstruktion, är ISO-certifierade. Det är en garanti för att du ska få tekniska nitrater av hög kvalitet. Med vårt breda sortiment av tekniska nitrater kan du maximera din sprängverkan och de processer som beror av den. I det omfattande sortimentet ingår:

 • AN-PP: för ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) och blandningar
 • AN-K: kristalliserat ammoniumnitrat för dynamitproduktion
 • AN-E: ammoniumnitrat för kvalitetsemulsion
 • AN-S: ammoniumnitratlösning för produktion av emulsionssprängämnen
 • CN-TQ: kalciumnitrat

Alla de här tekniska nitraterna har specifika egenskaper som är anpassade för olika klimat, även för tropiska och subtropiska klimat. De garanterar en produktion av sprängämnen av hög kvalitet med stabila sprängegenskaper. Det är bevisat: kvaliteten på de tekniska nitrater du använder gör skillnad! Om du väljer rätt ammonium- eller kalciumnitrat till dina sprängmedel och sprängningar får du bättre produktivitet i din gruva, ditt stenbrott eller konstruktionsarbete.

Vårt forskningsteam på centret i Porsgrunn i Norge arbetar hela tiden med att ta fram bästa möjliga tillämpningar åt våra kunder, inklusive mer effektiva och säkra lösningar i branschen för sprängmedel för civilt bruk. Det här teamet befäster vår ledande ställning när det gäller kemisk kompetens.