AN för civila sprängmedel

AN Emulsion grade

AN för civila sprängmedel

Tekniska ammoniumnitrat är viktiga komponenter-oxidanter i produktionen av samtliga sprängmedel för civilt bruk samt för sprängarbetena på din anläggning. Yara är världens största oberoende producent av TAN. Tack vare nätverket av produktionsanläggningar och våra 200 lager och terminaler världen över kan du vara säker på att leveranserna kommer fram.

Ammoniumnitrat/sprängämnen för civilt bruk

I vårt sortiment ingår flera typer av ammoniumnitrater:

Även om AN är hälsovådligt är ämnet säkert när det används i enlighet med lämpliga riktlinjer

Ammoniumnitrat är inte toxiskt, men exponering för sönderfallsprodukter kan vara en hälsorisk. Ammoniumnitratet är inte brännbart i sig själv, men det kan ge stöd till förbränning även utan luft.