ANFO-sprängmedel för civilt bruk

ANFO for civil explosives

Ammoniumnitrat, porösa prillor

För att få optimal prestanda och högsta energi ur ANFO sprängmedel rekommenderar Yara att du använder porösa prillor av ammoniumnitrat (AN-PP).

ANFO är det vanligaste och mest ekonomiska sprängmedlet för civilt bruk på marknaden idag. Gruvor, stenbrott och konstruktionsarbeten använder i första hand ANFO-sprängmedel.

Genom att tillsätta porös ammoniumnitrat eller ANFO till emulsionen ökar sprängkraften, och emulsionens känslighet förbättras. Yara erbjuder skräddarsydda porösa ammoniumnitrater för alla typer av ANFO. Dessa kan levereras till din anläggning var som helst i världen. Yara levererar för närvarande till 60 platser på 5 kontinenter.

Vad är AN-PP?

  • Har lägre densitet än AN-E på grund av de porösa egenskaperna.
  • Den höga porositeten ger en god absorption och retention av olja (för ANFO krävs AN-PP av hög kvalitet)
  • Fritt flödande produkt tack vare rätt klumpförebyggande medel
  • Yaras prillor har mycket stabila fysiska egenskaper

Varför ska jag välja Yaras AN-PP till att "dopa" mina emulsioner?

  • Den blandas väl med övriga komponenter
  • Den ökar känsligheten och gasvolymen i detonationen
  • Hög stabilitet i emulsionsblandningen

Porösa prillor av hög kvalitet (AN-PP) för användning i ANFO-sprängmedel tillverkas i många av Yaras fabriker. Vi erbjuder olika densiteter (låg och medelhög). Du kan alltså välja den AN-PP som passar bäst för ditt användningsområde.

Prillor av överlägsen kvalitet som tagits fram särskilt för högenergi-ANFO

Våra ammoniumnitrater för ANFO-sprängmedel skiljer sig mycket från det ammoniumnitrat som används inom jordbruket, eftersom prillorna:

  • Är mindre
  • Har lägre densitet
  • Är porösa, så att de absorberar och behåller bränslet optimalt.

När det flytande bränslet blandas med prillorna sker oljeabsorptionen mycket snabbt (hög spontan absorptionsfrekvens). Det här beror på prillornas väl utvecklade mikroporositet, som ger en bättre homogenitet.

Välj en densitet som passar dina behov. AN-PP är en extremt effektiv produkt. Den är även säker att använda. Ammoniumnitratet AN-PP bör däremot användas i torra miljöer.

Även om AN är hälsovådligt är ämnet säkert när det används i enlighet med lämpliga riktlinjer

Ammoniumnitrat är inte toxiskt, men exponering för sönderfallsprodukter kan vara en hälsorisk. Ammoniumnitratet är inte brännbart i sig själv, men det kan ge stöd till förbränning även utan luft.