Optimal stenfragmentering

I den här filmen visas sprängningar som utförts med sprängmedel som är tillverkade med Yaras tekniska nitrater.

Med våra tekniska nitrater, oavsett om det gäller ammonium- eller kalciumnitrat, kan du utföra sprängningar med optimal stenfragmentering.

  • Du kan vara säker på att få produkter som är enkla och säkra att hantera och ger utmärkta prestanda samt låg kostnad per energienhet
  • Genom att tillsätta ANFO i emulsionen ökar sprängverkan och emulsionens känslighet förbättras.

Med våra produkter får du bättre stenfragmentering och kan undvika sekundära sprängningar i gruvan. Våra tester visar att detonationshastigheten ökar om du använder Yaras tekniska nitrater.

  • Exempelvis ger vårt AN-PP god absorbering av oljan så att du får en bättre syrebalans, vilket gör att mer energi frigörs och du får en bättre sprängverkan
  • Produktens porösa egenskaper gör även sprängmedlet mer homogent – vilket också ger bättre sprängverkan.