Nyheter

116 nyheter hittades.

Ny produkt för etablering av höstsäd - YaraMila 8-10.5-20 Mangan

Ny produkt för etablering av höstsäd - YaraMila 8-10.5-20 Mangan

Författare: Ingemar Gruvaeus, Anders Anderson

Tillräcklig fosfor och kaliumtillgång är viktig för höstsädens utveckling på höst, tidig vår och för övervintringen. Manganbrist kan också vara en orsak till utvintring, särskilt i höstkorn. Inför årets höstsådd har vi tagit fram en begränsad volym av en ny produkt, YaraMila 8-10.5-20 Mangan. Den är i första hand avsedd för höstsäd på lättare jordar där kaliumbehovet är relativt stort och manganbrister är vanliga.