AdBlue® används i dieselfordon med SCR-teknik

Använd AdBlue av hög kvalitet: Yaras varumärke Air1®

AdBlue används i dieselfordon med SCR-teknik. Yara är en av världens största producenter av AdBlue, och anläggningen i Sluiskil, Nederländerna är världens största produktionsanläggning för AdBlue. Yaras AdBlue-varumärke Air1 levereras via ett nätverk av Air1-distributörer till lokala marknader världen över.

AdBlue pump from Air1

AdBlue för kommersiella fordon

Sedan 2005 har de flesta nya lastbilar, bussar, långfärdsbussar och skåpbilar utrustats med SCR-teknik. Yara har samarbetat med fordonsflottor, bränsledistributörer och återförsäljare om att förse marknaden med AdBlue-varumärket Air1.

AdBlue vehicle

AdBlue för mobila terrängmaskiner

Allt fler nya modeller av traktorer, jordbruksmaskiner, byggarbetsmaskiner och fordon för flygplatser och hamnar är utrustade med SCR-teknik som kräver användning av AdBlue. Yara levererar AdBlue till dessa marknader under varumärket Air1.

Vad är SCR-teknik för lastbilar, bussar, terrängfordon och bilar?

"SCR" är namnet på den efterförbränningsteknik som används i dieselfordon, och som minskar de skadliga utsläppen av kväveoxider. SCR står för Selective Catalytic Reduction. För den här tekniken krävs en reagent vid namn AdBlue. Nästan alla stora motortillverkare använder den här tekniken i syfte att uppnå målen i den nya lagstiftningen kring utsläpp av kväveoxider.

De viktigaste komponenterna i SCR-systemet är:

  • SCR-katalysatorn 
  • AdBlue-vätskeinsprutaren 
  • AdBlue-tanken
  • Styrsystemet för AdBlue-insprutning.

Hur fungerar AdBlue tillsammans med SCR-tekniken?

AdBlue sprutas in från fordonets särskilda AdBlue-tank, i avgasröret, som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När AdBlue värms upp i avgaserna omvandlas produkten till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

Om du vill läsa mer kan du besöka sidan Vad är AdBlue?

Behöver jag utföra underhåll på fordonets SCR-system?

Tillverkaren installerar SCR-systemet i ditt fordon, och det fungerar automatiskt. Du behöver inte underhålla eller modifiera det. AdBlue sprutas automatiskt in i avgasröret beroende på motorns belastning. Förbrukningen av AdBlue behöver inte justeras efter den avgörs av fordonets tillverkare.

Se till att ditt SCR-system fungerar på rätt sätt genom att endast använda AdBlue av hög kvalitet, som AdBlue under varumärket Air1 från Yara. Då skyddar du de investeringar du har gjort i ditt fordon, eftersom lösningar med lägre kvalitet inte är tillräckligt rena och kan vara kontaminerade med föroreningar. Det kan skada katalysatorn och leda till mycket kostsamma reparationer som inte täcks av garantin.

Yaras AdBlue marknadsförs under varumärket Air1. Yaras AdBlue produceras från en lösning av färsk urea med hög renhetsgrad. Urea produceras syntetiskt från ammoniak och koldioxid. Yaras AdBlue extraheras sedan direkt som ureasmältmassa, i en annan process än den som används för gödningsmedel. Den här AdBlue-processen är kvalitetssäkrad enligt strikta specifikationer, så att Yaras Air1 AdBlue alltid håller samma kvalitet och renhet. Läs mer om varför det är viktigt med kvaliteten på AdBlue.

Air1, Yaras varumärke för AdBlue är tillgängligt från ett nätverk med godkända återförsäljare av Air1 AdBlue. Du kan köpa AdBlue från bensinstationer, bränsleåterförsäljare eller verkstäder för tunga fordon. AdBlue kan levereras i bulk från tankbil direkt till din depå eller ditt garage, eller förpackat i IBC-behållare eller fat.

Våra Air1-distributörer ger dig service lokalt. Din befintliga leverantör av bränsle och smörjmedel kanske också är en godkänd leverantör av Air1 AdBlue. Fråga helt enkelt din nuvarande leverantör om Air1 AdBlue från Yara.

Hitta din närmaste AdBlue-återförsäljare

Om du är ute på vägarna kan du använda vår kostnadsfria app. I Air1-appen används GPS-teknik till att visa närmaste Air1-återförsäljare, och du kan söka efter Air1-återförsäljare längs din planerade rutt.

Hämta vår kostnadsfria app redan idag och dela den med dina vänner.

Hämta AdBlue-appen för Android

Hämta AdBlue-appen för iOS

Om du vill lägga till AdBlue i det sortiment du redan erbjuder dina kunder ska du göra det med marknadens ledande märke: Yaras Air1!

Pålitliga leveranser med Air1

AdBlue är en lösning av mycket ren urea. Yara är världsledande inom ureaproduktion, och producerar AdBlue i flera anläggningar runt om i Europa. Vi har även världens största AdBlue-anläggning i Sluiskil, Nederländerna. Med Yara som leverantör kan du räkna med en oavbruten tillgång, oavsett var i världen du befinner dig.

Räkna med ren AdBlue med Air1

Vår AdBlue utvinns direkt från ureaproduktionen, vilket garanterar renhetsgraden. Det här är extremt viktigt eftersom inte alla AdBlue-producenter använder den här processen, något som kan påverka kvaliteten. Eftersom SCR-katalysatorn är mycket känslig för föroreningar är det viktigt att du använder en kvalitetsprodukt som levereras via en särskild leveranskedja för AdBlue. Kräv bästa möjliga kvalitet åt dina kunder.

En AdBlue-expert vid din sida

Yaras varumärke Air1 har funnits på marknaden sedan starten 2005. Vi var ledande inom utvecklingen av produkten tillsammans med de fordonstillverkare som använder SCR-tekniken. Vi känner till allt som är värt att veta, och den expertisen får du del av när du ska komma igång på marknaden. När du ska ta dig an nya produkter är det skönt att ha en expert vid din sida.