Fartyg

SCR-teknik och urealösning (AUS40) för fartygsmotorer

Yara erbjuder tjänster och produkter för NOx-reduktion för sjöfartssektorn, marknadsfört under varumärket NOxCare. I vårt omfattande NOxCare-utbud för fartyg ingår design och installation av SCR-system (selektiv, katalytisk reaktion), AUS40 (urealösning) under varumärket NOxCare40 samt tjänster och underhållspaket.

Minska NOx-utsläppen från din fartygsmotor

Sjöfartssektorn berörs i allt större utsträckning av ny lagstiftning kring NOx-utsläpp (kväveoxid) som successivt tas i bruk av IMO eller på nationell nivå.  Tack vare vår expertis kring minskning av NOx-utsläpp på industrianläggningar och med hjälp av AdBlue i fordon har Yara även ett utbud av lösningar för NOx-reduktion inom sjöfartssektorn.  Dessa fartygslösningar erbjuds i samarbete med Wilhelmsen Maritime Services.

Yaras NOxCare är en totallösning för NOx-reduktion:

  • SCR-teknik
  • Urealösning (AUS40-reduktionsmedel för NOx-kontroll)
  • Underhållstjänster

Yara – det självklara valet med en global leveranskedja

Våra lösningar är baserade på den expertis kring NOx-kontroll vi har samlat på oss under ett antal årtionden, tillsammans med Wilhelmsen Maritime Services unika distributionsnätverk som tillhandahålls i många hamnar världen över.

AUS40 och SCR-teknik i fartygsmotorer