Tjänster och utrustning för system för NOx-kontroll

Tjänster och utrustning för system för NOx-kontrollVåra DeNOx-installationer är byggda för att tåla tuffa förhållanden och tillhandahålla tillförlitlig utsläppskontroll under många år. Miljön där de används är dock ofta tuff och krävande. I mer än 20 år har vi hjälpt många anläggningar världen över med installation, daglig drift, underhåll och övervakning av kontrollsystem för NOx-utsläpp.

För varje anläggning, oavsett om det gäller ett kraftverk, en cementanläggning eller ett förbränningsverk kan vi bidra med expertis och kompentens, så du kan optimera ditt system för NOx-kontroll och minska dina driftskostnader:

  • Underhåll, tillgång till reservdelar, bedömning av ditt SNCR- eller SCR-system i syfte att förbättra prestandan, samt säkerhetsgranskningar
  • Rådgivning kring och installation av rätt lagringssystem för ammoniak eller urea, installation av fjärrövervakningssystem för ditt lager via telemetri, utbildning av din personal i säker hantering av ammoniak.
Optimering av NOx-program i drift

Optimering av NOx-program i drift

Vi gör en bedömning av dagens NOx-situation på din anläggning och ger råd kring vad du kan göra för att förbättra den. Förbättringarna kan leda till minskade driftskostnader eller minimering av driftstopp.

Säker drift för låga NOx-utsläpp

Säker drift för låga NOx-utsläpp

Det är viktigt att du utbildar din personal eftersom felaktig hantering kan få allvarliga konsekvenser. Vi kan hålla i säkerhetsutbildning för den personal som hanterar processen för NOx-reduktion.