SCR, SNCR eller SNCR/SCR-hybridsystem

Välj en pålitlig partner vid ditt val av system för NOx-reduktion

Yara har fler än 200 SNCR-installationer världen över, och med 20 års erfarenhet av NOx-reduktion är vi en partner som bidrar med kompetens. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga system för din anläggning, så att du kan minska NOx-utsläppen och samtidigt hålla kostnaderna nere.

SNCR, SCR, SNCR/SCR-hybridsystem: vilken teknik ska du välja?

SNCR (selektiv, ej katalytisk reduktion) och SCR (selektiv, katalytisk reduktion) är de vanligaste teknikerna för minskning av utsläpp av kväveoxider.

Minska dina utsläpp av kväveoxider

Som världsledande inom ammoniak och SNCR-teknik erbjuder Yara sina kunder en av de mest kompletta och effektiva lösningarna för minskning av NOx-utsläpp från industrier och kraftverk. Oavsett om du bygger ett nytt, uppgraderar eller optimerar ett befintligt system, har vi en lösning som kan minska dina utsläpp av kväveoxider.

SNCR technology for NOx control

SNCR-teknik för NOx-kontroll

Yaras SNCR-teknik kan minska NOx-utsläppen med upp till 80 %. Vi levererar högpresterande och kostnadseffektiva SNCR-system för NOx-kontroll. Fler än 200 anläggningar världen över har redan valt SNCR-teknik från Yara.

SCR technology for NOx control

SCR-teknik för NOx-kontroll

Yaras SCR-teknik kan minska NOx-utsläppen med 95 %. SCR-systemet är den bästa tekniken för NOx-kontroll.

SNCR/SCR-hybridsystem för NOx-kontroll

SNCR/SCR-hybridsystem för NOx-kontroll

Hybridteknik är ett bra val när du behöver betydande NOx-reduktion, men utrymmet på anläggningen för systemet är begränsat. Hybridsystem är den mest flexibla lösningen för NOx-reduktion.

I både SCR- och SNCR-system krävs ett reduktionsmedel för minskning av kväveoxider.

Läs mer om hur Yaras reduktionsmedel för minskning av NOx kan hjälpa dig.