Minska NOx-utsläppen till en lägre kostnad

Välj mellan SNCR- och SCR-teknik när du konstruerar ett nytt system för NOx-kontroll

Om du behöver minska utsläppen av NOx på en befintlig anläggning där ett system för NOx-kontroll redan är installerat kan Yara hjälpa dig att avgöra vilken teknik som passar bäst med tanke på: 

  • Förbränningsprocess
  • Driftsparametrar 
  • NOx-nivåer i avgaskanalerna 
  • Önskad nivå av NOx-reduktion, i enlighet med IPPC-förordningar eller direktivet om industriella utsläpp.

Förutom rådgivning kring vilken typ av NOx-reduktionsmedel som passar bäst i din process kan Yara hjälpa dig att avgöra om SNCR-teknik, SCR-teknik eller en hybrid skulle vara mest lämplig för dina behov av NOx-reduktion.

NOx control system

Minska driftskostnaderna för ditt NOx-kontrollsystem

Du står inför, eller befarar, ökade driftskostnader för ditt NOx-kontrollsystem. Det här kan bero på:

  • Hög förbrukning av reduktionsmedel för NOx-minskning
  • Ineffektiv bearbetning av avgaser 
  • Frekvent (och därmed kostsamt) behov av underhåll

Oavsett vilken strategi för NOx-bearbetning du använder kan du lösa de här problemen. Yara kan hjälpa dig att utvärdera din process för NOx-reduktion och ge råd om hur du kan minska dina kostnader och öka effektiviteten i systemet.

NOx Plant

Uppgradera ditt NOx-kontrollsystem

Situationen: Du har redan ett system för NOx-reduktion på din anläggning, men det uppfyller inte längre kraven i det aktuella IPPC-direktivet eller direktivet för industriutsläpp, eller så kanske det blir allt svårare eller dyrare att få tag på reservdelar till ditt nuvarande system. Dessa problem kan du lösa genom att uppgradera ditt nuvarande system för NOx-reduktion till den senaste tekniken.

Yara, som är världsledande inom SNCR-installationer, kan bedöma och utvärdera ditt nuvarande system för NOx-reduktion och ge dig råd om olika uppgraderingsalternativ.