Havre

foderkorn och havre

Gödslingsråd för havre

Vid odling av vårsäd till foder är målet att producera en hög skörd till en låg kostnad. NPKS-produkter ger, jämfört med NS, redan första året skördeökningar som normalt betalar merkostnaden.

Läs mer om växtnäring och dess betydelse för