Potatis

Gödslingsråd för potatis

Gödslingsråd för potatis

Gödsling till potatis måste planeras noga eftersom växtnäringstillgången liksom balansen mellan de olika växtnäringsämnena inverkar både på avkastning och på kvalitet.