Sockerbetor

Gödslingsråd för sockerbetor

Gödslingsråd för sockerbetor

Genom att använda ett väl sammansatt gödselmedel i kombination med radmyllning säkerställer man att betorna får en optimal tillgång till samtliga näringsämnen.

Läs mer om växtnäring och dess betydelse