Vete

2015 års spannmålsskörd

Gunilla förklarar varför många av årets höga skördar fick låga proteinhalter.

höstsäd

Gödslingsråd för höstsäd

Markens kvävelevererande förmåga, skördenivå, förfrukt, kväveform och eventuell proteinbetalning påverkar behovet av kvävegödsling.

vårvete

Gödslingsråd för vårvete

En allsidig tillförsel av växtnäring har stor betydelse för att grödans tillväxt inte ska bli begränsad.

Läs mer om växtnäring och dess betydelse