Hanteringsråd

Sätt säkerheten främst

Säkerhet är att tänka ett steg längre, innan det går fel. Hos oss står säkerhet alltid högst på agendan. Vi hoppas att även du prioriterar den i alla lägen och ser denna information som ett värdefullt hjälpmedel.

Mineralgödsel kan användas i brottslig verksamhet och den kan vara stöldbegärlig. Med vakenhet och enkla åtgärder kan vi försvåra stöld.

Att inte gå under hängande last är en självklarhet, men när det är vårbruk kan det vara lätt att ha för brått. Minimera också brandrisken. På många gårdar konkurrerar mineralgödsel, halm och hö om lagringsutrymmena, men tänk på att inget brännbart får finnas nära gödseln.

Förutom säkerhet, står också gödslingens lönsamhet högt på vår agenda. En god fysikalisk kvalitet är viktig för odlingsekonomin. Därför är vi noga med att produkterna ska vara enkla att sprida och ge ett jämnt och bra resultat. Men vi kan bara göra en del av jobbet. När produkten lämnar våra lager blir ansvaret att bevara kvaliteten ditt.

Råden i nedanstående avsnitt hjälper dig på bästa sätt att transportera, lagra, hantera och sprida vår gödsel.

Hanteringsrådet innehåller nedanstående avsnitt