Information

Här samlar vi aktuella broschyrer, presentationer och filmer.

Kvävekonferensen: Djupare kunskap mot nya höjder

19 januari 2016, Linköping

Djupare kunskap mot nya höjder

Talare: Helena Elmqvist, Odling i balans

Skördar och kvaliteter i spannmål under senare år

Talare: Ingemar Gruvaeus, Yara

Resultat av frivilliga åtgärder

Talare: Stina Olofsson, Greppa näringen, Jordbruksverket

N management for cereals

Talare: Pete Berry, ADAS

Kvävestrategiers effekt på skörd och skördekomponenter

Talare: Annika Nilsson, SLU

Kan gödsling för optimal spannmålsskörd minska förluster?

Talare: Sofia Delin, SLU

Vilka hjälpmedel kan användas vid bedömning av gödslingsbehovet?

Talare: Knud Nissen, Yara

Erfarenheter av satellittekniken CropSat

Talare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet

Bättre anpassad kvävegödsling

Talare: Gunilla Frostgård, Yara

Nollrutemätningar

Talare: Erik Jönsson, Hushållningssällskapet

Hur ska vi beräkna optimal giva?

Talare: Katarina Börling, Greppa Näringen

Sammanfattning av slutord

Talare: Helena Elmqvist, Odling i balans

Kvävekonferensen "Djupare kunskap mot nya höjder" 19 januari 2016, Linköping

Gör din beställning genom att kontakta Yara via e-post, vänligen ange dina kontaktuppgifter samt vilken broschyr du önskar och antal.

Klimatavtryck Lantbrukare på fält

Klimatavtryck

Nu kan du få lönsamma skördar och samtidigt minska gödslingens klimatpåverkan med mer än 50 %. All Yara-producerad gödsel som säljs i Sverige uppfyller nu de svenska kraven för klimatcertifiering av mat. Broschyren Klimatavtryck för nedladdning i pdf-format.

Gödslingsråd 2017 Thumbnail

Gödslingsråd

Målsättningen med våra gödslingsråd är att ge underlag för bästa odlingsekonomi på såväl kort som lång sikt. Eftersom priser på avsalugrödor och gödselmedel är av betydelse för lönsamheten varierar också våra rekommendationer mellan åren. Gödslingsrådet finns även tilllgängligt för nedladdning i pdf-format.

IMG_Yara_Sortiment_2018

Växtnäringssortiment

I broschyren får du en överblick av det enda kompletta sortimentet med produkter som är anpassade efter grödorna, jordarna och vädret i Sverige. Det går även att ladda ner Växtnäringssortimentet i pdf-format.

Hanteringsråd gödsel

Hanteringsråd

Hanteringsrådet hjälper dig att transportera. lagra och hantera gödseln så att produkternas kvalitet bevaras hela vägen ut till grödan. Dessutom får du råd om hur du arbetar säkrare. Ladda gärna ner Hanteringsrådet i pdf-format. 

Växtpressen framsida 2016 1 158px

Växtpressen

Vår kundtidning Växtpressen går att beställa genom att skriva till Email och ladda ner i pdf-format. På Lantbruksuniversitetets bibliotek kan du även söka artiklar i Växtpressen och i annan litteratur, www.slu.se