Megalab - Växtanalys med gödslingsråd

Megalab är en tjänst som består av växtanalys med gödslingsråd.

I dagsläget erbjuds analyser för stråsäd, potatis, sockerbetor, majs, vall och oljeväxter. Analysen visar grödans totala innehåll av alla viktiga växtnäringsämnen. Detta ger information om hur grödan tagit upp växtnäring fram till provtagningstillfället, om det finns tillräckligt med näring eller om det saknas något näringsämne. Utifrån analysen ges ett gödslingsråd med fokus på bladgödsling med makro- och mikronäringsämnen. 

Megalab startades 1990 och baseras på referensvärden från vetenskapliga forskningsresultat och utvecklas kontinuerligt. Tack vare ett samarbete mellan ett stort antal laboratorier i flera olika länder görs idag ca 200 000 analyser med tillhörande gödslingsråd och produktrekommendationer varje år. Nu kan Yara erbjuda Megalab växtanalys även i Sverige.

Detta är Megalab®

 • Analys av blad från majs, vall, sockerbetor, oljeväxter, potatis (helt blad) och stråsäd: N, P, K, Mg, Ca, S, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B i procent eller ppm av torrsubstans.
 • Bladskaftanalys av potatis: NO3, P, K, Mg, Ca, Mn, Zn, S, B i procent eller ppm av torrsubstans.
 • Analysen utförs av Yara Analytical Services i Pocklington, Storbritannien, som är ackrediterat enligt ISO 9001 och ISO 17025. Gödslingsråd och produktrekommendationer är anpassade utifrån växtanalysen och svenska förhållanden.
 • Resultaten skickas med e-post till beställaren senast nästa arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Fråga din gröda och öka din kunskap

Växtanalys är ett viktigt komplement till jordanalys när du ska bestämma grödans växtnäringsbehov. Rätt mängd gödsel, i rätt tid och på rätt plats ger förutsättningar för en hög skörd och bättre växtnäringseffektivitet, vilket är bra både för din lönsamhet och för miljön.
Växtanalys är därför ett effektivt verktyg för att anpassa gödselmängden och öka precisionen samtidigt som du ökar kunskapen om dina fält.

Så här använder du Megalab®

 • Gör din beställning i vår webshop.  
 • Tillsammans med orderbekräftelsen som skickas till din e-postadress, bifogar vi en etikett som du skriver ut på en skrivare och kompletterar med uppgifter om grödan och fältet. 
 • OBS Det kan hända att e-post från Yara kan fastna i s.k. skräppostfilter (junk mail), för att undvika detta kan man lägga till no-reply@yara.com och även yara.kundservice@yara.com som betrodd avsändare i e-postprogrammet.
 • Beställaren tillhandahåller själv lämplig påse för växtprovet, kuvert samt porto.
 • Följ noggrant våra instruktioner för provtagningen som bifogas.
 • Skicka provet så fort som möjligt efter provtagning. Prov som är fuktiga på ytan ska torkas av innan de packas.
 • Fäst den ifyllda etiketten noga på den påse som innehåller växtprovet.
 • Lägg påse med växtprovet i ett kuvert, märk med PRIORITAIRE och porto, skicka till:
 • Yara Analytical Services
  Pocklington Industrial Estate
  Pocklington
  York
  YO42 1DN
  STORBRITANNIEN

 • Försändelser som skickas med Postnord beräknas vara framme i Storbritannien inom 2-3 arbetsdagar. Undvik att brevet blir liggande på postlådan över helgen.
 • Provet analyseras senast nästa arbetsdag från ankomsten till laboratoriet. Därefter skickas resultatet med e-post direkt till beställaren, notera att en kopia sparas hos Yara.
 • Pris för en växtanalys: 250 kr exkl. moms.

Frågor?

När det gäller frågor om provtagning, analyser, gödslingsråd och produktrekommendationer, kontakta din säljare, rådgivare eller någon av Yaras agronomer:

Ingemar Gruvaeus:

 • E-post: Email
 • Telefon: 070-886 04 01 

Carl-Magnus Olsson:

 • E-post: Email
 • Telefon: 070-300 46 69 

För frågor gällande webshopen hänvisar vi till:

Yaras kundservice:

 • E-post: Email
 • Telefon: 020-76 10 00