Spridartabeller

Jämn spridning av gödseln är en förutsättning för få ett effektivt utnyttjande av växtnäringen och en minskad risk för förluster.

Spreading tables

Använd därför alltid korrekt spridartabell för din gödsel. Nedan hittar du länkar till spridartabeller hos de spridartillverkare som har testat Yaras gödsel. Använd Yaras Spridarbackar för att kontrollera spridarbilden för centrifugalspridare.

Amazone
Bogballe
Bredal
Rauch
Vicon