Växtpressen

Växtpressen är Yaras kundtidning som ges ut två gånger om året.

Här kan du läsa våra gödslingsråd, om forskning och försök för ett effektivt och miljöanpassat jordbruk. Du kan kostnadsfritt prenumerera på tidningen genom att skicka dina kontaktuppgifter till Email.

Tidigare utgåvor av Växtpressen

Växtpressen Yara nr 2 2017

Växtpressen nr 2 2017

 • YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn – för etablering av höstsäd
 • Tydlig N-styrning till all spannmål på Bränneberg
 • Sätt P för obalansen
 • Birkelands passion för norrsken gav KalksalpeterTM
 • Kalium – viktigare än du kanske tror
 • Dåliga fläckar var kaliumbrist
 • Mer skörd och mindre miljöpåverkan
 • Russelbackas Yara N-Sensor® nr 2 blev Sveriges nr 200
 • Oklar orsak till låg effektivitet av flytande N
 • Notiser
 • Det svänger på gödselmarknaden

Du kan välja mellan att läsa utvalda artiklar från höstens utgåva av Växtpressen, hela tidningen online eller ladda ner den som PDF.

IMG RHP VP 1 2017

Växtpressen nr 1 2017

 • YaraMila® Raps platsar även till våren
 • Konferens i Varberg Ett dygn med Yara N-Sensor®
 • Yara N-Sensor® visar vägen till effektiv kvävekomplettering
 • Nitrat ger resultat
 • Höstvetesorten bestämmer kvävebehovet
 • Från fyrkantiga råd till dynamisk anpassning – succé för Yara N-Prognos™
 • Proteingödsling av foderspannmål under lupp
 • N-gödsla efter sort 2017
 • Notiser
 • Låga priser följs av prishöjningar

Du kan välja mellan att läsa utvalda artiklar från vårens utgåva av Växtpressen, hela tidningen online eller ladda ner den som PDF.

Växtpressen nr 1 2016

Växtpressen nr 2 2016

 • Proppen ur för Yara N-Sensor
 • N-rekommendationerna fungerade bra 2016
 • Anpassa och träffa rätt med kvävet
 • Stora variationer 2016
 • Mikronäring- fokusera på riskjordarna
 • Yara N-strategier fungerar i både vått och torrt
 • Så lyckades N-optimering 2016 i väst, öst och syd
 • Notiser
 • Yara storsatsar i Europas effektivaste växtnäringsterminal
 • Nu kan danskarna gödsla efter behov igen
 • Låga gödselpriser stärker odlingskalkylen

Du kan välja mellan att läsa utvalda artiklar från höstens utgåva av Växtpressen, hela tidningen online eller ladda ner den som PDF.

Växtpressen nr 1 2016

Växtpressen nr 1 2016

 • Nya kväverekommendationer i höstvete 2016
 • Anpassat kväve i maltkorn
 • Kombinera vertygen för att pricka rätt
 • Lämna medeltalet på skrivbordet
 • Lär känna din gröda med Megalab växtanalyser
 • Yara N-sensor gör som Robin Hood
 • Absolut kalibrering gör framsteg
 • Absolut kalibrering vassast i försöken
 • Prisad för P-åtgärder
 • Klimatsmart odling ger ett vänligare vete
 • Skogsgödsling mot klimatförändring

Du kan välja mellan att läsa utvalda artiklar från höstens utgåva av Växtpressen, hela tidningen online eller ladda ner den som PDF.

Växtpressen 2 2015

Växtpressen nr 2 2015

 • Kvävet räckte inte till
 • Kompletteringsgödsling i höstvete fungerade bra 2015
 • Lönsamt att kompletteringsgödsla maltkorn
 • Ineffektivt ureakväve ratas i Nordeuropa
 • Yara N-Sensor skötte sig bra 2015
 • Nu tar vi ett större ansvar för våra produkters klimatavtryck
 • Spännande växtnäringseffekter i Gropen
 • Nya goda växtnäringsråd med Megalab
 • Årlig träff för användare av Yara N-Sensor ger ny kunskap
 • Förhindra stöld av gödsel
 • Höga skördar pressar spannmålspriserna

Du kan välja mellan att läsa utvalda artiklar från höstens utgåva av Växtpressen, hela tidningen online eller ladda ner den som PDF.

Växtpressen 1501

Växtpressen nr 1 2015

 • Viktigt med koll på spridare och gödsel
 • Historielektion avgör bäst N-givan i maltkorn
 • Höstvetet är flexibelt - skörden kan byggas på olika sätt
 • 8 steg för rätt N-giva
 • Utnyttja grödans potential med YaraVita Gramitrel
 • Lönsammare komplettering i potatis
 • Yara tar greppet om luftföroreningarna
 • Dyr dollar driver gödselpriset
Läs utvalda artiklar från vårens utgåva, hela tidningen online eller ladda ner den som PDF.
Växtpressen höst 2014

Växtpressen nr 2 2014

 • Yara storsatsar på precisionsodling med nyrekrytering
 • Höga kväveoptimum i höstvete
 • Uthållig intensifiering - mer på samma areal runt Östersjön
 • Svenska fältförsök - grunden för Yaras rekommendationer
 • Växtnäringsförsök - från idé till resultat
 • Fokus på vårraps
 • God effekt av polyfosfat vid näringsbevattning
 • Analys av gödselmarknaden
Läs utvalda artiklar från höstens utgåva av Växtpressen eller ladda ner den som PDF.
Img VP spring 2014

Växtpressen nr 1 2014

 • Tema gödselskatt
 • Yara N-sensor nr 100
 • Anpassad kvävegödsling
 • Ökad kväveutlakning först vid gödsling över ekonomiskt optimum
 • Precisionsodling med effektiva hjälpmedel
 • AdBlue
 • Analys av gödselmarknaden

Läs utvalda artiklar från vårens utgåva av Växtpressen eller ladda ner den som PDF.

Växtpressen 213 Cover img

Växtpressen nr 2 2013

 • Tema fosfor med fokus på olika åtgärder för att minska utlakningen. 
 • YaraMila Raps - gödsel speciellt anpassad för oljeväxter.
 • Bor behövs i raps och betor.
 • Höstvete mot nya höjder
 • Högre skörd trots lägre kvävegiva
 • Markens mineralisering
 • Analys av gödselmarknad
Läs utvalda artiklar från höstens utgåva av Växtpressen eller ladda ner den som PDF.
Img VP spring 2013

Växtpressen nr 1 2013

 • Tema N-effektivitet
 • Svavel ger höga rapsskördar
 • Yara MilaRaps även på våren
 • Analys av gödselmarknaden
Läs utvalda artiklar från vårens utgåva av Växtpressen eller ladda ner den som PDF.