Yara N-Sensor®

Med hjälp av Yara N-Sensor® kan kvävegivan varieras samtidigt som du sprider gödseln. Det gör att varje del av fältet får en anpassad kvävegiva.

Tekniken är väl beprövad i Sverige och internationellt är Yara N-Sensor® världsledande inom sitt område. Kortfattat går tekniken ut på att en ramp med sensorer monteras på traktortaket. Dessa läser av grödans färg och biomassa samtidigt som traktorn kör i fältet. Mätvärdena omvandlas momentant till en kvävegiva varvid inställningen på gödselspridaren ändras.

Andra användningsområden är varierad stråförkortning, varierad svampbekämpning samt blastdödning i potatis. 

Precisionsgödsling med hjälp av Yara N-Sensor®

Skördepotentialen för olika delar av ett fält varierar. Både ekonomi och miljö vinner på om gödslingen kan anpassas till fältets variationer. Detta är en av grundstenarna i precisionsodling. För fosfor och kalium får man den nödvändiga kunskapen från aktuell markkarta. Men när det gäller kväve krävs dagaktuell information. Med hjälp av Yara N-Sensor® kan kvävegivan varieras samtidigt som gödseln sprids. Det gör att varje del av fältet får en anpassad kvävegiva.

Fördelar med Yara N-Sensor®

Det finns många fördelar med att kvävegivan anpassas till fältet olika delar:

 • Ökad kväveffektivitet; mer kväve tas upp av grödan
 • Lägre förluster av kväve till miljön
 • Högre skörd
 • Jämnare kvalitet över fältet
 • Mindre liggsäd
 • Högre tröskkapacitet; kortare trösktid, lägre kostnad

Miljömässiga fördelar

Ju mer kväve en gröda kan ta upp, desto mindre finns kvar som kan försvinna till luft och vatten. Eftersom Yara N-Sensor® ger varje del av fältet en optimal kvävegiva förbättras kväveupptaget i hela fältet och risken för kväveförluster under grödans tillväxt minskar. Mängden restkväve efter skörd minskar också, vilket är positivt eftersom restkvävet i stor utsträckning riskerar att utlakas och bidra till övergödning av sjöar och hav.

Pålitlig och beprövad teknik

Den första Yara N-Sensor® lanserades 1999 för användning i stråsäd. Yaras forsknings- och utvecklingscenter i Hanninghof, Tyskland, ansvarade för produktutvecklingen. Yara N-Sensor® har sedan dess ständigt förbättrats och utvecklats i en kontinuerligt process inom FoU i Yara. Mer än 250 fältförsök har utförts sedan 1997 för att förfina funktionerna och för att tillföra nya funktioner såsom exempelvis Absolut Kalibrering i oljeväxter. Framgångarna kröntes 2008 då Yara N-Sensor® ALS fick Royal Agricultural Society´s stora guldmedalj, samt dessutom en rad andra utmärkelser

Tekniken är både pålitlig och beprövad:

 • God tillförlitlighet tack vare teknik som är baserad på solid vetenskaplig grund
 • God praktisk erfarenhet (över 100 st. Yara N-Sensor® i praktisk drift i Sverige och mer än 1000 stycken i Nordeuropa)
 • Unik mjukvara som är baserad på ett mycket stort försöksunderlag och hög kompetens
 • Väl utvecklad service- och underhållsverksamhet i Sverige
 • Årliga utbildnings- och fortbildningsträffar för användare i Sverige

Sensortekniken i siffror

 • Skördeökning på i genomsnitt 3,1 % i stråsäd, jämfört med konventionell gödsling
 • Skördeökning i genomsnitt på 3,9 % i oljeväxter vid Absolut Kalibrering
 • En minskning av kväveutlakningen med 0,5 till 6 kg N/ha beroende på jordart
 • Upp till 14 % lägre kväveförbrukning har noterats
 • 10-30 % lägre utsläpp av klimatgaser tack vare ökad kväveeffektivitet
 • 12-20 % högre tröskkapacitet tack vare mindre liggsäd och jämnare mognad
 • 0,2-0,5 % ökad proteinhalt i spannmål samt en jämnare proteinhalt
 • 80 % mindre liggsäd jämfört med konventionell gödsling

Teknisk support och försäljning

Teknisk support och försäljning:
Dataväxt AB 

Telefonnummer
Växel: 0514-650 200 ( mån-fre kl 08-12, 13-16)
Support 0514-650 210 (alla dagar kl 07-22, mellan mars oktober) 

Vid support, ha din DataVäxt servicetag redo. DataVäxt Servicetagen består av ett 6-siffrigt nummer och finns klistrad på din N-Sensor display

Email: DataVäxt

Agronomisk support:
Knud Nissen
Tel: 070-537 46 99
Email

Vid fjärrhjälp: Ladda ner vårt fjärrhjälpsverktyg som du kan använda när du är i samtal med en av våra support.

Yara N-Sensor

Presentationer

Här samlar vi presentationer från Yara N-Sensor®träffen