Övriga produkter

other yara products

Här hittar du översikter i pdf-format för våra kompletterande produkter för jordbruk, frilands- och växthusodling samt våra specialsortiment för växthuskulturer, frukt- och bär (Krista och Kristalon) och skog (Skog-CAN).

24 produkter hittades

ACTISIL

Actisil är ett kiselhaltigt plantstärkande gödselmedel för användning i frukt-, bär-, grönsaksodling, i plantskolor och plantproduktion, i växthus och på friland.

AMNITRA

Vattenlösligt kvävegödselmedel för näringsbevattning.

BALANS 26-3-4

En kvävestark produkt som marknadsförs av Svenska Foder. För jordar med högt kalium- och fosforinnehåll.

BALANS 22-4-7

Ett balanserad gödselmedel som marknadsförs av Svenska Foder. För jordar med medelgott fosfor- och kaliuminnehåll.

KRISTALON FLOWER

Fullgödselmedel för näringsbevattning (NPK 14-4-21 med Mg, S, mikro).Till kulturer med högt kväve- och kaliumbehov.

KRISTALON GENA

Fullgödselmedel för näringsbevattning (NPK 12-5-30 med S och mikro). Används under den generativa tillväxten.

KRISTALON INDIGO

Fullgödselmedel för näringsbevattning (NPK 9-5-25 med Mg, S, mikro).Till kulturer med högt kaliumbehov.

KRISTALON BLUE LABEL

Fullgödselmedel för näringsbevattning (NPK 19-2,6-16,6 med Mg, S, mikro).Till kulturer med högt kvävebehov.

KRISTA MAG

Vattenlösligt kväve- och magnesiumgödselmedel för näringsbevattning (N, Mg)

KRISTA MAP

Vattenlöslig NP-gödselmedel för näringsbevattning.