YaraBela

yarabela bag

The YaraBela® är vårt globala varumärke för N- och NS-produkter som har kvävet i form av lika delar ammonium och nitrat.

I vårt svenska YaraBela-sortiment finns Axan och Sulfan, som förutom kväve även innehåller svavel. Utöver dessa finns Suprasalpeter N27 som har ett högt magnesiuminnehåll.

YaraBela-sortimentet omfattas av Yara 4-punktsgaranti, där bland annat vår Klimatgaranti ingår.

3 produkter hittades

YaraBela SULFAN

Sulfan (NS 24-6) är en kväveprodukt med högt svavelinnehåll anpassat till oljeväxter. I vall passar Sulfan då P och K inte behövs eller om man har tillgång till stallgödsel.

YaraBela AXAN

Axan (NS 27-4) är ett kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.

YaraBela SUPRASALPETER N27

Suprasalpeter N27 är ett kvävegödselmedel som består av lika delar ammonium- och nitratkväve. Dessutom innehåller produkten en hög halt magnesium.