YaraLiva

yaraliva bag
YaraLiva® är vårt globala varumärke för kvävegödselmedel baserade på kalciumnitrat. YaraLiva innehåller lättlösligt och lättupptagligt nitratkväve (N) samt kvalitetshöjande lättupptagligt kalcium (Ca).

I vårt svenska YaraLiva-sortiment ingår Kalksalpeter. Produkten finns även med tillsats av bor och heter då Nitrabor. För näringsbevattning finns Calcinit. Calcinit löses lätt upp i vatten och ger en mycket ren lösning som inte sätter igen munstycken. Alla YaraLiva-produkter har kalkverkan, vilket är en unik egenskap.

YaraLiva-sortimentet omfattas av Yara 4-punktsgaranti, där bland annat vår Klimatgaranti.

3 produkter hittades

YaraLiva KALKSALPETER

Innehåller nitratkväve som ger en säker och snabb kväveeffekt samt en hög halt växttillgängligt kvalitetshöjande kalcium. Har en unik pH-höjande effekt.

YaraLiva NITRABOR

Nitrabor är detsamma som Kalksalpeter men med tillsats av 0,3 % bor. Används främst till kompletteringsgödsling i borkrävande kulturer, t ex flera grönsaks- och bärkulturer.

YaraLiva CALCINIT

För näringsbevattning. Innehåller vattenlösligt nitratkväve samt hög halt lättlösligt kalcium.