YaraMila

yaramila bag

Vårt globala varumärke för NPK-gödselmedel är YaraMila®. Sortimentet för Sverige är speciellt anpassat för svenska grödor, jordar och klimat. Därmed möjliggörs en balanserad gödsling anpassad till markens näringsleverans och grödans behov. Vissa av YaraMila-produkterna passar utmärkt till stråsäd. Klicka här för att få lite tips om du planerar att så korn.

En balanserad gödsling säkerställer en god odlingsekonomi både på kort och lång sikt. Klicka på ordet växtföljd i frågan "Hur ser din växtföljd ut?" och vi guidar dig till aktuell information om kvävegödsling. Med YaraMila läggs en god grund för kväve-fosfor-och kaliumbehovet. Klicka på länken i frågan "hur tänker du träffa rätt med kvävet? och du hittar lite underlag om hur just du kan komma nära kväveoptimum i dina fält. YaraMila-produkterna är samgranulerade vilket innebär att varje gödselkorn innehåller alla deklarerade näringsämnen i rätt proportioner. Detta är en förutsättning för att näringen sprids jämnt i fältet. 


Följ denna länk "har du koll på nya YaraMila 20-5-10?" för att få mer produktinformation.


YaraMila-sortimentet omfattas av Yara 4-punktsgaranti, där bland annat vår Kadmiumgaranti och vår Klimatgaranti ingår.

15 produkter hittades

YaraMila 22-0-12

Ett NK-gödselmedel med balanserad svavelhalt. Används till återväxtgödsling i vall samt till spannmål och förstaskörd i vall då fosfor inte behövs.

YaraMila 21-4-7

En NPK-produkt med balanserad svavelhalt som kan användas även för icke yrkesmässigt bruk. Säljs i endast 25 kg emballage.

YaraMila 22-6-6

Passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.

YaraMila 21-3-10

Passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll.

YaraMila 27-2-3

En kvävestark produkt för jordar med högt kalium- och fosforinnehåll.

YaraMila 27-3-3

En kvävestark produkt för jordar med högt kalium- och fosforinnehåll.

YaraMila 24-4-5

En balanserat gödselmedel för jordar i fosfor- och kaliumklass III. Tillför lika mycket kalium och fosfor som förs bort med spannmålsskörden.

YaraMila PROMAGNA 11-5-18

Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med större kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri.

YaraMila PROMAGNA 8-5-19

Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri.

YaraMila RAPS

Ett P- och K-starkt gödselmedel speciellt anpassat för oljeväxter (NPK 17-5-10) och kål. Innehåller extra mycket svavel och bor samt en mindre mängd magnesium.