YaraVita

YaraVita

YaraVita® är ett sortiment av flytande bladgödslingsprodukter. Produkterna har formulerats för att uppnå en säker effekt genom god bladtäckning, hög regnhållfasthet samt optimal penetreringseffekt genom bladens vaxskikt.

YaraVita finns både som enkla bladgödselmedel, t.ex Mantrac Pro, och som grödspecifika bladgödselmedel såsom Gramitrel för stråsäd.

Produkterna har en dokumenterat god blandbarhet med de flesta växtskyddsmedel. För information om blandbarhet besök www.tankmix.com eller ladda ner den mobila applikationen Yara TankmixIT (eng.).

Klicka här för att se hela YaraVita-sortimentet, som pdf. 

19 produkter hittades

YaraVita SOLATREL

Grödspecifikt bladgödselmedel med flera näringsämnen för potatis.

YaraVita REXOLIN APN

Kelaterade mikronäringämnen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), framförallt för näringsbevattning.