Skörd

Yield Image

Växtnäring är viktiga byggstenar i en gröda. Brist på ett enda näringsämne kommer att minska grödans tillväxt, vilket i sin tur minskar skörden och intäkten för odlaren. Det är därför viktigt att alla näringsämnena finns tillgängliga för växten i rätt mängd och balans, som är nödvändig för grödan.

  • Eftersom de flesta jordar kan ha brist på ett eller flera näringsämnen, tillför gödselmedel de näringsämnen som växten behöver. På en jord med brister brukar rätt gödsling leda till ökad skörd som kan vara flera gånger högre än vad som skulle ha uppnåtts utan gödsling.
  • Många studier har bekräftat att en odlare som investerar i kvävegödsel får en skörd som är 5-7 gånger mer värdefull än gödslingskostnaden.

Vill du veta mer om hur du kan påverka skörden?