Partikelseparation / Slamavvattning

Har du koagulering eller flockulering problem i ditt reningsverk? Yara har en stor produktportfölj med polymerer för att täcka dina behov.

Kraven på rening av vatten och avlopp ökar ständigt. Kommuner och industri har ansvar för kvalitén på det de släpper ut oavsett om det går direkt ut till en sårbar recipient eller till ett kommunalt reningsverk. Rent dricksvatten är vitalt för vår hälsa och livskvalité. Koagulering och flockulerings egenskaper är nödvändig nyckel faktorer för separation av partiklar i slamavvattning både för när avlopps och dricksvatten skall renas. Partiklar går samman till större flockar och kan separeras genom sedimentation eller flotation.

Polyakrylamid-baserade polymerer (organiske, torra pulverprodukter, emulsion/flytande produkter) används ofta för partikel separation och slamavvattning applikationer för:

 • Dricksvattenbehandling
 • Avloppsbehandling
 • Slamavvattning

I nästan 20 år har Yara använt sin kemikalieexpertis för att hjälpa både industri och kommunala kunder med deras avloppsproblem.

Håkan Mattsson
Håkan Mattsson
Sales Manager

Yara har en stor erfarenhet av optimering av både industriella och kommunala reningsanläggningar

Eftersom utsläppskaraven blir strängare och uppföljning av kraven mer reglerade, blir polymer applikationer för dricksvatten, avloppsvatten och slamhantering än mer viktigare för ett reningsverk.

Polyakrylamid-baserade polymerer använts oftare i fler stegs processer som kombination till kemisk och mekanisk separationsteknik.

Yara har mer än 15 års erfarenhet med polymer applikationer på olika marknader. Vi har den nödvändiga expertisen att kunna effektivisera koagulering och flockulering processer. Vår erfarenhet kommer från:

Kommuner

 • Dricksvatten och avloppsvatten behandling

Processindustri

 • Direkt i produktionsprocessen
 • Behandling av avloppsvatten

Träförädlingsindustrin

 • Behandling av avloppsvatten

Entreprenörer

 • Slambehandling

En komplett portfölj av polymerprodukter för alla dina behov inom partikelseparation och slamavvattning

Polymer är en vattenlöslig makromolekyl som har egenskapen att förbättra koagulering och flockulering processen i vattenfasen.

Yara kan leverera olika typer av koagulanter och polymerprodukter, som:

Organiska och oorganiska koagulanter

 • T.ex. Polyaminer och PolyDadMacs

Torra pulver polymerer

 • Olika molekylvikt: låg/medium/hög/extra hög
 • Ett brett laddningsspekter från anjonisk, katjonisk till ingen laddning

Emulsion (flytande) produkter

 • Olika molekylvikter som låg/medium/hög/extra hög
 • Ett brett laddningsspekter från anjonisk, katjonisk till ingen laddning
 • Olik struktur, t.ex. linjär eller förgrenad

Yara kan leverera en stor portfölj med polymerprodukter till dina behov.

Val av polymer och korrekt dosering

Tillsättning av rätt polymer och en optimal dosering är viktigt för både resultat och ekonomi. Rätt val av polymer med en optimal dosering kan reducera kostnaderna när det gäller slamvolym, transport och deponi kostnader.

Yara kan hjälpa dig att identifiera problem i din vattenrening eller slambehandling process.

Vi har möjlighet att erbjuda er en process analys för hitta lämplig optimeringsstrategi som passar ert behov. Baserat på analysen kan vi föreslå en polymer med bästa egenskaperna för effektivare partikelseparation eller slamavvattning för just din reningsanläggning.

Kontakta oss på Yara om du behöver rådgivning för finna lämplig polymer eller vill ha hjälp att optimera er anläggning. Notera också att vi kan erbjuda närsalter för biorening och organiska koagulanter och tungmetalbindare för vattenbehandling.