En praktikplats hos Yara är en fantastisk möjlighet! Möt Andreas, Lene och Safiyyah.

Möt Andreas

Möt Andreas

Praktik: Etik och efterlevnad

Ledarskap och förändring, Masterprogram, BI Norwegian Business School

"Arbetet hos Yara är riktigt bra. Mitt team - det gäller i själva verket de flesta teamen på HQ - består av många nationaliteter. Det är ett fantastiskt sätt att lära sig på. Jag får interagera med människor från hela världen, vilket är en enorm bonus ."

Möt Lene

Praktik: HR
Organisation och ledarskap, kandidatexamen, Inland Norge University of Applied Science

"Yara har gett mig möjlighet att vara en del av en inspirerande och pedagogisk arbetsmiljö. Genom internationellt projektbaserat arbete ser jag värdet av att människor från kulturer och nationaliteter samarbetar genom mordern teknik. Möjligheten att utmana teoretisk kunskap i en praktisk miljö hos Yara gav mig stor inblick i ett varierat och intressant arbetsliv."

Safiyyah framför kontoret i Olso

Möt Safiyyah

Praktik: Upphandling
Business, Majoritet i Logistik, Operations och Supply Chain, Masterprogram, BI Norwegian Business School

"Jag genomför min master i logistik med syftet att arbeta inom humanitär logistik. Målet med min utbildning är att använda den kunskap jag får till att hjälpa samhället. Jag hade ingen aning om att arbetet som görs inom Yara inte bara passade min utbildningsbakgrund, det passar också perfekt med mitt personliga mål.

Ansvaret med att förse 300 miljoner människor på denna planet med mat, strävan efter att skydda jorden och ambitionen att genom samarbete skapa en värld utan hungersnöd, ger en bra känsla att vakna upp med varje morgon."