SKOG-CAN GROVGRANULERAD

SKOG-CAN GROVGRANULERAD

Grovgranulerat kvävegödsel för skog. Innehåller lika delar nitrat- och ammoniumkväve, dolomitkalk samt 0,2 % bor (B).

Basverkan: Neutral

Fysikalisk form: Grovgranulerad

Emballage: Säck 1000 kg