Bladgödsling

Bladgödsling är viktigt för att säkerställa optimal tillväxt och kvalitet. Kall jord, pH-värde i jord över 6,5 och andra svåra odlingsförhållanden ökar behovet för bladgödsling.

Actisil är ett bra exempel på ett unikt bladgödselmedel som höjer skörd och kvalitet i jordgubbsodling.