Fosforbrist förvärras av

  • Sur eller väldigt basisk (kalkrik) jord
  • Låg halt av organiskt material
  • Kalla eller blöta förhållanden
  • Grödor med dåligt utvecklade rotsystem

Fosfor är viktigt för

  • Starkare och friskare plantor med större motståndskraft mot låga temperaturer
  • Större bär
  • Höjer effekten av svampmedel
  • Minskar förekomsten av gråmögel
  • Fastare bär med bättre lagringskvalitet
  • Ger längre hållbarhet

Yaras rekomendationer för Fosfor

YaraVita SENIPHOS

YaraVita SENIPHOS

Jordgubbar friland: För ökad fasthet och hållbarhet. 3 behandlingar med 10 l/ha med start vid begynnande blomning. Upprepa behandlingen efter 7-10 dagar. Ej för tillförsel till jordgubbar under glas eller polyetenplast. Plantor som nyligen varit täckta kan vara känsliga för brännskador vid behandling. Vattenmängd: 200-600 l/ha.

Läs mer om YaraVita SENIPHOS