Kalciumbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Sandiga eller lätta jordar (utlakning)
  • Sura organogena jordar
  • Torra förhållanden
  • Frukter med hög halt kväve eller kalium

Kalcium är viktigt för

  • Starka plantor
  • Friskare plantor
  • Ger en planta som är mer motståndskraftig mot låga temperaturer
  • Fastare bär
  • Förbättrar lagringskvalitet och hållbarhet

Yaras rekomendationer för Kalcium

YaraVita STOPIT

YaraVita STOPIT

Jordgubbar (friland): 10 l/ha. 3 behandlingar med 7-10 dagars intervall från begynnande blomning. Plantor som nyligen avtäckts kan vara känsliga för sprutskador. Vattenmängd 500 l/ha.

Läs mer om YaraVita STOPIT

POLYSULPHATE

POLYSULPHATE