Kopparbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Höga kvävegivor

Koppar är viktigt för

  • Beståndsdel i enzymer
  • Viktigt för fotosyntes och fenolmetabolism i växter
  • Reglering av fria radikaler inuti celler
  • Förebygger svampsjukdomar

Yaras rekomendationer för Koppar

YaraVita COPTRAC

YaraVita COPTRAC

Jordgubbar friland: 0,5 l/ha. Behandla på våren före blomningen. Vattenmängd: 200 till 400 l/ha.

Läs mer om YaraVita COPTRAC