Mangan- och zinkbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Starkare plantor
  • Friskare plantor
  • Ökar motståndskraften mot låga temperaturer

Yaras rekomendationer för Mangan

YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita MANTRAC PRO

Jordgubbar friland: 1,0 l/ha i stadiet grön knopp. Upprepas var 10 till 14 dag, om så är nödvändigt. Vattenmängd 200-500 l/ha.

Läs mer om YaraVita MANTRAC PRO