Mangan- och zinkbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Högt pH
  • Fosforrika jordar
  • Höga fosforgivor
  • Kylig och våt väderlek

Zink är viktigt för

  • Bättre skördeutveckling
  • Ökad skörd
  • Bättre bärkvalitet

Yaras rekomendationer för Zink

YaraVita ZINTRAC

YaraVita ZINTRAC

Jordgubbar friland: En behandling med 0,5 l/ha vid stadiet grön knopp, som upprepas två gånger med 0,25 l/ha vid stadiet vit knopp och vid återväxten efter skörd. Vatten mängd: 30 till 500 l/ha.

Läs mer om YaraVita ZINTRAC