Svavelbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lätta, sandiga jordar (utlakning)
  • Låg halt av organiskt material
  • Dåligt syresatta jordar (vattensjuka jordar)
  • Områden med låga industriella utsläpp

Svavel är viktigt för

  • Bättre utveckling av plantan

Yaras rekomendationer för Svavel

POLYSULPHATE

POLYSULPHATE