Gödselvattning

Många jordgubbsfält är utrustade med droppbevattning. Droppbevattningssystemet kan användas för näringstillförsel genom att lösa upp och dosera vattenlösliga gödselmedel.

Bladgödsla med YaraTera Kristalon Gena och YaraTera Kristalon Indigo

De NPK-gödselmedel som används mest i svenska jordgubbsodlingar är Kristalon Gena och Kristalon Indigo. Dessa gödselmedel kombineras med YaraLiva™ Calcinit för att förse plantorna med extra kväve och kalcium. Produkterna ska inte blandas med varandra i koncentrerad form. Använd därför två stamlösningstankar eller gödsla varannan gång med Kristalon respektive Calcinit.

Anpassa gödselreceptet efter jordtyp, råvattenanalys och växtstadium

Även vid näringsbevattning gäller att olika jordtyper kräver olika gödselrecept. Utöver jordanalys tas en råvattenanalys för anpassning av näringstillförseln. Vid hårt råvatten ska syra tillsättas för att få ner pH-värdet på bevattningsvattnet.

Sammansättningen av näringsbevattning bör anpassas i olika växtstadier.

Kontakta Yara för hjälp med gödselvattningsberäkningar

Yara hjälper gärna till med gödselberäkning för jordgubbar eller andra grödor som kräver gödselvattning. En aktuell råvattenanalys krävs för detta.