Fosfors effekt på vallens kvalitet

Fosfor är viktigt för fodrets näringsvärde och smältbarhet.

Fosfor medverkar i många av växtens metaboliska processer och enzymaktiviteter, så även om fosforbehovet är lågt i jämförelse med kvävebehovet så är tillgången på fosfor mycket viktig. 

Vid dålig fosfortillgänglighet eller vid fosforbrist kommer fodrets näringsvärde och smältbarhet att försämras.