N-Prognos v 17

Den gånga veckans aprilväder med både sol och regn har varit gynnsam för höstvetet. Många platser fick tillräckligt mycket nederbörd för att föra ner nitratdelen av huvudgivan till rotzonen. Därmed är förutsättningarna fortsatt mycket goda för gynnsam utveckling av höstvetebestånden.

Kvävet är på plats i rotzonen efter regnet

Höstsäden växer i förväntad takt och vi är nu inne i stråskjutningen i de flesta fält i söder. I både Västra Götaland och Östergötland är vi på god väg mot stråskjutning, men i Mälardalen dröjer det ännu lite till. Den nederbörd som stora delar av landet fick i helgen och i början av innevarande vecka har gjort stor nytta för att transportera ner nitratdelen av redan spridd mineralkväve. Förhoppningsvis har många hunnit lägga sina huvudgivor. Har man sedan fått de 8-12 mm regn som rapporterats från många platser finns nu stora delar av det spridna nitratkvävet på plats i rotzonen. Plantorna har därmed vad de behöver för de närmsta veckornas tillväxt. 

Veckans mätningar av nollrutor är gjorda i stort sett i alla planerade fält i söder. I område mitt och öst är de första fälten mätta. Bestånden är överlag fina eller till och med mycket fina. I söder är vi nu inne i stråskjutningen och plantorna kommer att växa mycket de närmaste veckorna. 

I alla områden gäller nu att höstvete som ännu inte har fått sin huvudgiva får den snarast. Trots vikten av tillgängligt kväve den närmaste tiden så ska inte hela årets behov ut ännu. Startgiva + huvudgiva ligger lämpligen mellan 130-150 kg kväve för att ge spelrum för en justering innan och vid axgång om den behövs. 

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

Vi ses i fält 11 maj

Inbjudan till fältdag 11 maj

Boka den 11 maj för kurs med fokus på N-Tester och fältvisning på Borgeby!

Mer information och anmälan

Område SYD Skåne och Halland

Klicka på diagrammet för större bild

 

N-prognos v 17

Område syd - Skåne och Halland

Höstvete

Det mesta höstvetet i syd är nu inne i begynnande stråskjutning. En del av mätningarna i området görs på fredagar vilket gör att de hunnit växa en del innan detta prognosbrev kommer ut. Fälten är igång och växer riktigt bra och alla fält som vi mäter i har börjat ta upp av mineralkvävet. Om alla fält i syd har fått sin huvudgiva så är förutsättningarna goda för en fin skörd.  

Det är ännu tidigt att uttala sig om årets markleverans, men de siffror vi har än så länge pekar på relativt låga mängder, inte minst efter spannmål som förfrukt. Raps och en del andra förfrukter har potential att leverera mer men variationen brukar alltid vara stor. Missa inte att lägga ut nollrutepresenningarna vid kompletteringsgivorna som återstår att ge.  

Nollruta v17 Fjelie
Fjelie N är ett bra exempel på ett fält som kommit lite längre i utvecklingen och som har en hög markleverans. Nollrutan har hitintills gett 26 kg N/ha och fältet runt omkring har tagit upp 33 kg N/ha.

 

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild.

Mätresultat Väst v 17

Område väst - Västra Götaland

Höstvete

Höstvetefälten i västra Sverige börjar närma sig stråskjutning och vi har i veckans mätningar graderat ett par fält till stadie 30, dvs begynnande stråskjutning. Bestånden är överlag mycket täta och frodiga. Upptaget av gödselkväve är än så länge lågt vilket är rimligt eftersom kvävet nyss har transporterats ner i rotzonen. Förutsättningarna för fina skördar är än så länge mycket goda.

Bjertorp v 17
Nollruta från Bjertorp (Bjertorp 20) som är ett fint exempel på ett bra bestånd och en ännu inte synlig nollruta. Uppmätta värden är 25 kg N/ha i nollrutan och 27 kg N/ha i fältet.  

 

 

Område ÖST: Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro

Klicka på diagrammet för större bild.

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro 

Höstvete

I det östra området är vetefälten som lägst i DC 41 (flaggbladets slida utväxande) och snart i axgång. Många fält är i behov av kompletteringar, förutsatt att vädret vänder och det kommer regn. Gör behovsbedömningarna framför allt utifrån nollrutorna och en bedömd avkastningsförmåga och regn i prognosen när du bedömer skördepotentialen.

Nybble 1 är en nollruta med medelhög markleverans för området. Ovanjordiskt N-upptag i nollrutan 26 kg N/ha och i omgivande fält 107 kg N/ha. Plantorna var i DC 43 (flaggbladets slida börjar vidgas) vid mätningen.

Område MITT - Västmanland och Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild.

Område mitt - Västmanland och Uppsala

Höstvete

Höstvetefälten i område mitt har utvecklats snabbt den senaste veckan. De senast utvecklade fälten var vid veckans mätning i DC 39 (flaggbladets slida just synlig). Många bestånd ser fina ut men de fält där en del av kvävet, p.g.a. brist på regn, inte kommit ner i marken är nu efter i kväveupptag.

För området mitt gäller precis som alla andra områden att det gäller att tajma regn vid kompletteringsgödsling. Det faktum att de är lite senare utvecklade gör att det finns mer tid för sena givor.

Fältet på Viby 1 har i veckans mätning tagit upp 23 kg N/ha i nollrutan och 78 kg N/ha i det omgivande fältet. Plantorna var vid veckans mätning i DC 45 - 55 (flaggbladets slida betydligt vidgat – ½ axet framme).