Höstvete v 15, 2017

Tillväxten i höstvetefälten är igång och med den kväveupptaget. Årets första mätningar med Yara Handsensor i gödslingsförsöken är nu gjorda och vi inleder härmed säsongens Yara N-Prognos.

Våren är relativt tidig i år och vi kan konstatera att kväveupptaget redan har börjat i stora delar av Sverige. Utveckling och kväveupptag liknar dem från 2014 och 2015. Jämfört med förra säsongen börjar tillväxten på flera försöksplatser ett par veckor tidigare i år. Mätningarna visar redan skillnader i kväveinnehåll mellan gödslade och ogödslade parceller. Våra försöksfält har visserligen olika skottantal, men är jämna och fina, liksom många höstvetefält i praktiken. Säsongen inleds med de bästa förutsättningar och den tidiga tillväxtstarten har lagt grunden för höga skördar.

Utvecklingsstadierna varierar något mellan platserna och längst har utvecklingen kommit i Lilla Harrie i Skåne, där fältet är i begynnande stråskjutning (DC 30). Sorten är Norin, som är något tidigare än andra sorter.

Kväveinnehållet i grönmassan skiljer ännu inte så mycket mellan de olika försöksplatserna, men viss variation finns, som speglar förutsättningarna. Vetet i Lilla Harrie innehåller redan över 30 kg N, medan det i Grästorp som såddes sent och som har ett kallare geografiskt läge, bara lagrat i hälften så mycket kväve i grönmassan.

Endast två av våra försöksplatser är ännu inte mätta. Det gäller Löt utanför Uppsala och ett försök utanför Västerås. Här har våren ännu inte kommit tillräckligt långt.

Från och med nästa vecka kommer vi att kommentera varje plats och fält för sig. Då har vi också mer utförliga grunddata för samtliga platser.

Diagram Lilla Harrie

Diagram Ängelholm

Diagram Hammenhög

Diagram Mörbylånga

Diagram Harplinge

Diagram Grästorp

Diagram Lidköping

Diagram Vintrosa

Diagram Vikingstad