Höstvete v 16, 2017

Den senaste veckans kalla väder har gjort att tillväxten i höstvetefälten avstannat. Veckans mätresultat vad gäller kväveupptag skiljer sig inte mycket från förra veckans. Även utvecklingsstadierna är i stort sett oförändrade.

Endast på tre av försöksplatserna har vetets kväveinnehåll ökat sedan förra veckan. Det gäller Lilla Harrie och Hammenhög i Skåne samt Mörbylånga på Öland. I Vintrosa, Örebro har det varit snö och flera minusgrader, vilket lett till skador på bladen och därmed en minskad kvävemängd jämfört med första mättillfället.

Nytt för denna vecka är att två försöksplatser tillkommit. Löt utanför Uppsala och Sörby gård utanför Västerås. Båda dessa platser ser bra ut och framförallt är beståndet på Sörby gård mycket tätt. Här syns redan skillnader i kväveupptag mellan ogödslat och gödslat.

Trots kylan är plantornas utveckling fortfarande tidig. Så snart vädret slår om kommer stråskjutningen igång. Om endast en startgiva lagts, är det därför dags för huvudgivan.

Diagram Harrie

Diagram Ängelholm

Diagram Hammenhög

Diagram Mörbylånga 2017

Diagram Harplinge 2017

Diagram Vikningstad 2017 N-Prognos

Diagram Grästorp 2017 N-Prognos

Diagram Lidköping N-Prognos 2017

Diagram Vintrosa, N-Prognos 2017

Diagram Västerås N-Prognos v 16 2017

Diagram Löt N-Prognos 2017