Höstvete v 17, 2016

Tillväxten har börjat i Sydsverige

På de två sydligaste platserna, Borrby och Bjärred har tillväxt och kväveupptag nu kommit igång.

Störst upptag under veckan har uppmätts i Borrby, där höstvetet utvecklats från stadium DC 23 till DC 30 och innehåller ca 10 kg mer N än förra veckan. Totalt finns nu över 30 kg N i grönmassan på denna plats. Här är också skillnaden mellan gödslat och ogödslat större än på andra platser. Det skiljer ca 15 kg N mellan gödslat och ogödslat.

I övriga landet går utvecklingen fortfarande långsamt och totala kväveinnehållet är lågt. Jämfört med förra årets mätningar ser vi att höstvetet överlag innehåller mindre N vid tillväxtstart.

Diagram Bjärred

Diagram Borrby

Diagram Ängelholm

Diagram Mörbylånga

Diagram Harplinge

Diagram Östergötland

Diagram Lidköping

Diagram Grästorp

Diagram Vintrosa

Diagram Grillby

Diagram Hallstahammar